Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2017

Hoe ontwerp ik mijn TicketShop

Meer informatie is ook te vinden in de help op onze site.

DESIGN YOUR TICKETSHOP Out of the box you can immediately start using out ticketshop.  But in case you want to customize it and look more stunning, we developed an very flexible in-browser designer tool, allowing you to create a very flexible ticketshop design. SO HOW DOES THIS WORK? Like all things on the web, our shop consists of a bunch of html, css(styles), and some javascript. The part that matters for you is the so called stylesheet. This is were the magic happens. We made it easy for you and created already some templates you can study.  Example 1  Ticketshop Sample 1Example 2  Ticketshop Sample 2Example 3  TicketShop Sample 3 You can use these templates by uploading them in the ticketshop designer with the  button. And of course with the  button you can download the template. The last button is the uploadbutton. Just try it. Our templates are 100% css compatible. Which means: If you, and millions of other people, have a …

Hoe maak ik een floorplan?

In deze blog kort hoe je een floorplan moet maken.

DESIGN YOUR FLOOR PLAN First things first: you need to create a floor plan. To make this easy, we developed an in-browser designer tool, allowing you to just point and click, drag and drop the elements on your floor plan. your floorplan is not aware of your event or events yet. We need to arrange that.  The whole idea is that you create a floorplan completely independent from your events, so later on you can reuse this floorplan over and over again.  CATEGORIES Since they are directly linked to the physical location of the seats on the chart,seat categories are defined when drawing the chart. You can add, remove and edit categories directly from within the i-ticketz chart drawer: go to category mode in the chart drawer, drag to select some seats and you’ll get this handy popup: The categories represent a ticket type or a set of ticket types. It is possible to add more ticket types to a category. The visitor has to select the seat(s), …

Tickets op naam nu mogelijk

Vanaf vandaag is het ook mogelijk om tickets te personaliseren (op naam te zetten).
Standaard waren tickets al voorzien van een e-mail adres.
We hebben dit uitgebreid met een echte personalisatie feature.

Dit betekent dat tickets pas worden vrijgegeven aan bezoekers nadat ze op naam zijn gesteld.
De bezoeker is ook verplicht om legitimatie bij te hebben.

Hiermee komen tegenmoet aan verzoeken van organisatoren en bezoekers om ticketfraude tegen te gaan, en evenementen veiliger te maken.

Tickets op naam zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De bezoeker wordt gecontrolleerd op de volgende gegevens:

Naam (zoals vermeld op het ID).Geboortedatum.Geslacht.

Nieuwe Privacy Wetgeving van kracht in 2018.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat houdt dit in? Dit betekent dat het minder vanzelfsprekend wordt dat gegevens van bezoekers zoals e-Mail, adresgegevens, leeftijden, etc.. beschikbaar kunnen worden gesteld.  Wat gaat i-Ticketz hiermee doen en wat voor effect heeft dit op mij als organisator? Er komt een mogelijkheid voor bezoekers om uitgeschreven te worden van onze site. Dit betekent dat gegevens van bezoekers dan niet meer beschikbaar zijn. Standaard vindt het uitschrijven pas plaats 14 dagen, nadat alle evenementen waar een bezoeker tickets voor heeft, zijn gepasseerd.

Bezoekers krijgen de mogelijkheid om hun persoonsgegevens te downloaden.
Bezoekers krijgen ook de mogelijkheid in te zien wie gebruik maakt van hun persoonsgegevens. Wij doen dit door inzichtelijk te mak…